Kvalitet och Miljö

ISO 9001-14001 Certifikat

Kvalitet- och Miljöpolicy

• Uppfylla gällande miljölagar, förordningar och övriga krav som ställs.

• Arbeta för en miljömässigt sund utveckling och sträva efter förbättringar.

• Ta hand om avfall på ett miljöanpassat sätt.

• Minimera materialspill.

• Kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling för personalen.

• Nå gemensamt uppsatta mål.

• Söka funktionella, kostnadseffektiva och hållbara lösningar.

• Bygga långsiktiga relationer med våra kunder.

• Leverera produkter och tjänster av rätt kvalitet.

• Leverera produkter och tjänster i rätt tid.

• Tillgodose de krav och förväntningar som ställs av kunder.

 

Integritetspolicy

Den 25/5 2018 tog den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft inom EU. I och med detta har vi satt följande integritetspolicy.
”Vi på SGV Forging in Skultuna AB värnar om våra kunder och anställda. Det innebär att vi samlar in personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg och att personuppgifterna som samlas in hanteras enligt gällande lagar och förordningar."

 

Tips om misstänkta oegentligheter mailas till:

whistleblower@amsg.se