Kvalitet och Miljö Policy


-Uppfylla gällande miljölagar, förordningar och övriga krav som ställs på oss.

-Arbeta för en miljömässigt sund utveckling och sträva efter förbättringar.

-Ta hand om avfall på ett miljöanpassat sätt.

-Minimera materialspill.

-Kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling för personalen.

-Nå gemensamt uppsatta mål.

-Söka funktionella, kostnadseffektiva och hållbara lösningar.

-Bygga långsiktiga relationer med våra kunder.

-Leverera produkter och tjänster av rätt kvalitet.

-Leverera produkter och tjänster i rätt tid.

-Tillgodose de krav och förväntningar som ställs av kunder.